BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE MENEDŻERA I WŁAŚCICIELA
A ZARZĄDZANIE STRATEGICZNYM RYZYKIEM PODATKOWYM

JAK (TO PRZE)ŻYĆ JAKO WŁAŚCICIEL, CZŁONEK ZARZĄDU, MENEDŻER?

 • Najnowsze zmiany prawne i pragmatyki postępowania w sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych – czy faktycznie właściciele, członkowie władz i menedżerowie firm są zagrożeni?
 • Raportowanie schematów podatkowych – dlaczego nie wszystko zrobi za mnie księgowa?
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi i ich właściwe dokumentowanie
 • Nowe regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych
 • Podatek u źródła – co muszę, co mogę, a co dobrze by było zrobić
 • Nowe zasady dokonywania korekt cen transferowych
 • Sankcje, m.in. w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi (Kodeks karno skarbowy)

oraz mocny akcent na rozwój kompetencji osobistych i menedżerskich, w gorącym temacie:

 • Jak odnaleźć się jako menedżer w czasach zamiany ról pokoleń “baby boomers” i “millenialsów”, a także szybko rosnącej roli pokoleń Y i Z? Czy konflikty miedzypokoleniowe są nie do uniknięcia również w biznesie?

.

-777dni 00godzin -10minut -45sekund

Dlaczego warto wziąć udział w naszym Wydarzeniu?

Ostatnie lata to czas ciągłych i znaczących zmian w obszarze podatków dla firm, wprowadzania wielu nowych standardów i procedur. Z tego powodu, a także z uwagi na szereg “głośnych” postępowań karno skarbowych, obszar podatków stał się obszarem strategicznego zainteresowania właścicieli, członków zarządu i menedżerów, którzy coraz częściej zadają pytania:

Podczas naszego Wydarzenia odpowiemy na te pytania i pomożemy Państwu w znalezieniu optymalnych rozwiązań,
a doświadczeni eksperci-praktycy podzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem:

Pakiet korzyści:

WEŹ UDZIAŁ To Wydarzenie nie jest dla Ciebie, ale chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych?
Zostaw swój adres e-mail, powiadomimy Cię o następnych

Dla kogo?

Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do:

Uwaga: nasze Wydarzenie jest przeznaczone wyłącznie dla przedstawicieli spółek i instytucji.

AGENDA

Praktycy dla praktyków

Nowe przepisy i obowiązki oraz rzeczywistość i praktyka postępowań karno skarbowych
w zakresie:

Część 1. Prelekcje

Od 9:30
Dobra poranna kawa / herbata do śniadania i rozmowy
w dobrym gronie. A przy okazji rejestracja uczestników
10:00
Zarządzenie ryzykiem podatkowym a zarządzanie kryzysem: jak w praktyce radzą sobie spółki. Omówienie najgłośniejszych casusów ostatnich lat

Piotr Bieżuński

10:20
Zagrożenia dla bytu spółek i bezpieczeństwa członków ich władz oraz menedżerów w świetle najnowszych zmian prawnych.
Pragmatyki postępowania w sprawach karnych gospodarczych
i karnych skarbowych AD 2020

prof. Szymon Pawelec

 • Okiem praktyka o nieproporcjonalnym przyroście zainteresowania i represyjności działania organów ścigania i organów podatkowych w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych
 • O pozorności zasady swobody umów i innych reguł działalności biznesowej w ujęciu pragmatyki prowadzenia spraw karnych gospodarczych
 • Jak planować przedsięwzięcia biznesowe? O compliance i analizie ryzyka
  na tle szeroko rozumianego prawa karnego
11:00
1. Nowe przepisy o transakcjach z podmiotami powiązanymi
– jak się nie zgubić w gąszczu nowych obowiązków?
2. Ustawa o uprzednich porozumieniach cenowych – jak wystąpić
o APA (uprzednie porozumienia cenowe) i kiedy warto to zrobić?

Arkadiusz Żurawicki

 • Podmioty powiązane i istotne transakcje – jak je rozumieć w kontekście cen transferowych? Przedstawienie różnic między definicjami z Ustawy o ofercie
  a regulacjami Ustawy o CIT.
 • Co i kiedy zrobić, żeby uniknąć problemów? Omówienie nowych obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.
 • Dlaczego ustalanie warunków rynkowych już na etapie zawierania transakcji stało się jeszcze bardziej istotne? Warunki rynkowe, czyli jakie? Omówienie metod ustalania cen transferowych i ich zastosowania w praktyce.
 • Co to jest APA i czy jest mi potrzebna? Omówienie skutków zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego.
 • Jak wystąpić o APA i ile to kosztuje? Przedstawienie procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych.
 • Jak jeszcze mogę „dogadać się” z fiskusem? Omówienie procedury zawarcia umowy
  o współdziałanie, która wejdzie w życie od 1 lipca 2020 r.
12:00
Indywidualne konsultacje z prelegentami.
Networking i poczęstunek na (bardzo) słodko.
12:15
Jak możesz zarządzić obszarem płatności transgranicznych generujących obowiązki w obszarze podatku u źródła?
Raportowanie schematów podatkowych – garść teorii przed warsztatem.
Jakich sankcji i kar możesz uniknąć poprawnie raportując obszar podatkowy?

Michał Kłos

 • Doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania nowych przepisów
 • Kolejne „przesunięcie/zawieszenie” wejścia w życie części nowych przepisów
  i potencjalne konsekwencje/rozwiązania „na dzień po”
 • Co muszę, co mogę, a co dobrze by było żebym zrobił jako płatnik podatku
  u źródła?
 • Dlaczego muszę raportować i nie wszystko może zrobić za mnie księgowa?
 • Forum MDR – inicjatywa Ministerstwa Finansów
 • Planowane zmiany przepisów – nowe obowiązki z „retrospektywnym” działaniem prawa
 • Źródła odpowiedzialności
 • Podmioty i osoby zagrożone karami i sankcjami
 • Wymiary kar i sankcji
13:05
Ryzyko podatkowe a... nowe regulacje w obszarze raportowania danych niefinansowych. Trendy regulacyjne w prawie unijnym.
Jak przygotować się do zmian? (prezentacja - merytoryczna niespodzianka)

Piotr Bieżuński

13:30-14:15
Obiad: niespodzianka kulinarna.
Indywidualne konsultacje z prelegentami.
Networking.

Część 2. Warsztaty

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie mniejsze grupy, każda osoba weźmie udział w 4 tych samych spotkaniach.
14:15-14:45 (grupa A)
14:45-15:15 (grupa B)
Nowe zasady dokonywania korekt cen transferowych – dlaczego
do korekty końcoworocznej trzeba się przygotować już na początku roku?

Arkadiusz Żurawicki

 • Kiedy korekta może być kosztem uzyskania przychodu? Omówienie nowych zasad dokonywania korekt cen transferowych.
 • O co należy zadbać na początku roku, by na koniec roku móc dokonać korekty cen transferowych?
14:15-14:45 (grupa B)
14:50-15:20 (grupa A)
Raportowanie schematów podatkowych – jak to wyszło
w praktyce….

Michał Kłos

 • Doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania nowych przepisów.
 • Co mogę podzlecić, co i jak lepiej zrobić samemu i czy muszę coś zrobić osobiście?
 • Jak wdrażano polskie MDR’y – praktyczne podejście do problematycznych przepisów
  i ich zastosowania w codziennym życiu przedsiębiorstwa.
15:20-16:00 (grupa A)
16:05-16:45 (grupa B)
Jak mądrze i skutecznie przygotować spółkę, aby działania organów nie zakłóciły jej funkcjonowania?
Jak efektywnie chronić spółkę i jej przedstawicieli w sytuacjach nagłych i na ich przedpolu?

Prof. Szymon Pawelec

Jak gruntownie się przygotowań i dobrze korzystać ze wsparcia procesowego

Case study (wprost wyjęte z praktyki procesowej największych postępowań)

15:20-16:00 (grupa B)
16:05-16:45 (grupa A)
Rozwój kompetencji menedżerskich: X, Y, Z, alfa – najtrudniejsza wyliczanka naszych czasów. Jak skutecznie współpracować
z wieloma generacjami i osiągać cele jako menedżer i szef? Inspirująca prelekcja z elementami warsztatu

Mirella Piwiszkis-Sawoniaka

16:45-17:15
Działaj i zarabiaj globalnie, wspieraj lokalnie!
Prezentujemy polskie winnice. Degustacja z elementem warsztatów winiarskich
16:45-18:00
Indywidualne konsultacje z prelegentami w kuluarach
WEŹ UDZIAŁ

Prelegenci

Piotr Bieżuński

Właściciel i prezes zarządu NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.

Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem, przede wszystkim w obszarze giełdowego compliance, relacji inwestorskich, corporate finance oraz komunikacji korporacyjnej i ochrony reputacji firm
oraz ich właścicieli i kadry menedżerskiej. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu w firmach strategii wykorzystujących synergie obszarów finansów, compliance, komunikacji i marketingu korporacyjnego.

W ostatnich kilkunastu latach doradzał i zrealizował usługi dla ponad setki spółek publicznych, izb, stowarzyszeń i instytucji.

Doradca spółek w rożnego rodzaju transakcjach na rynkach finansowych, m.in. IPO, SPO, emisja obligacji, M&A, obrona przed wrogim przejęciem. Wcześniej menedżer i ekspert w spółkach publicznych notowanych na GPW. Na początku kariery jako pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF) nadzorował spółki giełdowe, w tym obszarze obowiązków informacyjnych. Tworzył przepisy prawa papierów wartościowych, m.in. Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Autor artykułów i opracowań eksperckich, wykładowca i trener (kilkadziesiąt szkoleń́ dla zarządów spółek). Inicjator i koordynator badań i opracowań dotyczących relacji inwestorskich i marek korporacyjnych.

Aktywny komentator rynku finansowego w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych.

Michał Kłos

Dyrektor w Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy Sp. k., doradca podatkowy.

Specjalista w zakresie raportowania schematów podatkowych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT, kontroli i postępowań podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w wiodących firmach doradztwa podatkowego. Zdobył doświadczenie w doradztwie m.in. na rzecz sektora wytwórczego, farmaceutycznego, chemicznego, FMCG, nieruchomościowego i energetycznego.

Prowadzi projekty podatkowe obejmujące m.in. bieżące doradztwo podatkowe, przygotowywanie
i implementację umów produkcyjnych i dystrybucyjnych, zarządzanie ryzykiem podatkowym w tym
w obszarze raportowania schematów podatkowych (MDR), strukturyzację modeli finansowania; projekty typu due diligence oraz przeglądy podatkowe, a także przeglądy działań marketingowych. Doradza m.in. w zakresie umów o świadczenie usług, segregacji środków trwałych; strukturyzacji kampanii marketingowych, połączeń, podziałów i przejęć spółek oraz przy strukturyzacji inwestycji związanych z budową nowych zakładów przemysłowych.

Jako pełnomocnik klientów prowadzi kontrole i postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo-administracyjne.

W obszarze raportowania schematów podatkowych przeprowadza przeglądy aktywności pod kątem obowiązku raportowania, przygotowuje i wdraża procedury, szkoli pracowników klientów w zakresie przestrzegania przepisów o MDR i ich stosowania w kontekście wdrażanych procedur oraz udziela bieżącego wsparcia klientom w obszarze MDR.

Prelegent podczas szkoleń podatkowych i seminariów. Autor publikacji podatkowych.

prof. Szymon Pawelec

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej Wydziału Prawa i Administracji UW.

Posiada bogate doświadczenie doradztwa strategicznego oraz kryzysowego w sprawach dotyczących postępowań cywilnych oraz karnych i karnoskarbowych dotyczących przedsiębiorstw oraz członków ich władz.

Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego oraz prawa i procesu karnego, w tym w szczególności w zakresie: problematyki przestępczości gospodarczej, giełdowej i skarbowej, prawnokarnego compliance, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, tymczasowego aresztowania, postępowań podatkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów dotyczących tzw. karuzel VAT) oraz ochrony dóbr prawnych podmiotów korporacyjnych i przedstawicieli ich organów, a także postępowań ekstradycyjnych oraz prawa medycznego.

Rozległe doświadczenie zgromadził występując jako pełnomocnik i obrońca w sprawach
krajowych i międzynarodowych, jak również doradzając przy rozbudowanych projektach gospodarczych oraz indywidualnych zagadnieniach prawnych. Wyróżniany licznymi krajowymi i zagranicznymi nagrodami. Reprezentował Naczelną Radę Adwokacką w pracach Sejmu nad rządowym i poselskim projektem nowelizacji procedury karnej.

W styczniu 2017 r., po zakończonej procedurze parlamentarnej, został wybrany polskim kandydatem
na stanowisko sędziego Sądu Unii Europejskiej.

W przeszłości współpracował z czołowymi międzynarodowymi firmami prawniczymi, od 2010 r. prowadzi własną kancelarię.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa handlowego,
w tym m.in. pierwszej na polskim rynku książki poświęconej ochronie dóbr prawnych spółek akcyjnych i spółek z o.o. w procesach karnych gospodarczych. Twórca całkowicie nowej w literaturze prawniczej monografii poświęconej współzależności materialnoprawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstw
z potrzebami ich należytej identyfikacji i ochrony w ramach procesu karnego,
a także cyklu publikacji na temat nowych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce.

Mirella Piwiszkis-Sawoniaka

Dyrektor zarządzająca w Inspire, konsultant i praktyk.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach sprzedaży oraz windykacji. W wielu organizacjach zajmowała się doradztwem na poziomie procesów i struktur. Wspierała wdrażanie modeli kompetencyjnych dla firm z branży finansowej i instytucji administracji państwowej. Była współwłaścicielką lokalnego browaru, w którym odpowiadała za strategię sprzedaży i kampanie marketingowe – po jego przejęciu, wraz ze wspólnikami przeprowadziła jego pełną restrukturyzację, czyniąc go jednym z najlepszych w Polsce w czasach, kiedy piwa lokalne
nie były tak cenione jak obecnie.

W Polsce doświadczenie trenerskie zdobywała współpracując z renomowanymi firmami szkoleniowymi oraz uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oraz Wyższą Szkoła Zarządzania i Prawa.

Prowadziła szkolenia m.in. dla: BSH; Whirlpool, PKO Finat, Rossmann, General Motors, Allegro, Accenture, GroupM, Accenture oraz HB Reavis. W firmie Benetton przeprowadziła dwie akademie rozwoju umiejętności zarządczych oraz sprzedażowo-obsługowych, z naciskiem na świadome
i efektowne zarządzanie zespołem (firma Inspire jest pierwszym dostawcą dla firmy Benetton
w Europie).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł asesora praktyk MBTI. Know-how zdobywała zagranicą, przy projektach,, what if…” oraz
na kursach prowadzonych przez Davida Allena. Członek Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Zakres kluczowych specjalizacji trenerskich to: Budowanie efektywnych zespołów, Innowacyjność
w biznesie, Rozwój kompetencji menadżerskich i przywódczych, Budowanie indywidualnego stylu przywódczego w oparciu o wartości oraz Budowanie autorytetu w oparciu o otwartą komunikację.

Arkadiusz Żurawicki

Partner w Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy Sp. k. oraz lider Regionalnego Centrum Cen Transferowych w Europie w ramach Andersen Group. Ekspert w zakresie cen transferowych.

Prowadzony przez niego w jednej z poprzednich firm zespół cen transferowych był czterokrotnie uznawany przez International Tax Review za najlepszy zespół cen transferowych w Polsce.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie, w tym m.in. w firmach tzw. wielkiej czwórki. Jego główny obszar zainteresowań to stosowanie cen transferowych w planowaniu podatkowym
oraz efektywnym podatkowo zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Doradza dużym polskim i międzynarodowym firmom w zakresie planowania strategii cen transferowych, zarządzania ryzykiem, projektowania, dokumentowania i wdrażania polityki cen transferowych.

Posiada doświadczenie w zakresie restrukturyzacji biznesowych, polityk cen transferowych, zarządzania ryzykiem oraz sporów dotyczących cen transferowych.

Prowadził liczne projekty dotyczące analiz porównawczych oraz dokumentacji cen transferowych
dla transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi.

WEŹ UDZIAŁ

Organizator:

Partnerzy I Patroni:

Baza wiedzy

Przeczytaj artykuł Piotra Bieżuńskiego i Michała Kłosa w dzienniku Rzeczpospolita: „Cena względnego spokoju w spółkach jest wysoka”
Dyrektywa Rady UE 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca Dyrektywę̨ 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 31 stycznia 2019 r. dotyczące informacji o schematach podatkowych (MDR) Podręcznik użytkownika systemu MDR 3.0. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (stan prawny na 11.02.2020 r.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (stan prawny na 11.02.2020 r.) Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (stan prawny na 11.02.2020 r.) Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (stan prawny na 11.02.2020 r.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja-podatkowa (stan prawny na 11.02.2020 r.)

Lokalizacja

Centrum Warszawy
(dokłady adres zostanie podany w terminie późniejszym)

WEŹ UDZIAŁ

Warunki udziału

Uczestnicy naszych Wydarzeń, opłacając w nich udział, oczekują najwyższej jakości warstwy merytorycznej, omawiania tematów dla nich ważnych oraz komfortu obecności na sali tylko przedstawicieli innych spółek i instytucji. Dlatego z góry dziękujemy za wszelkiego rodzaju propozycje komercyjnej współpracy, w tym nadania podmiotom zewnętrznym statusu sponsora, płatnosci za nadanie przez nas tytuł partnera naszego wydarzenia itp.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, zapraszamy!

tel. +48 605 83 84 22

zarzadzanie.ryzykiem.podatkowym@nobili.pl

Weź udział

Wybierz jeden z dwóch wariantów:

Części 1. „Prelekcje” i Części 2. „Warsztaty”Tylko Części 1. „Prelekcje”

Dane do faktury:


* pole obowiązkowe. W przypadku osób fizycznych prosimy o podanie w „Danych na fakturze”: imienia i nazwiska oraz adresu (faktura zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu).

Administratorem Twoich danych osobowych jest NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Twoim udziałem w wydarzeniu „Zarządzanie Spółką i Bezpieczeństwo Osobiste a Zarządzanie Strategicznym Ryzykiem Podatkowym. Jak To (prze)Żyć Jako Właściciel, Członek Zarządu, Menedżer”. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wykonanie zobowiązań administratora wynikających z faktu przeprowadzania wydarzeniu w tym m.in. udziału w wydarzeniu w centrum konferencyjnym/hotelu/. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich dany znajdziesz w Regulaminie wydarzenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wydarzenia „Zarządzanie Spółką i Bezpieczeństwo Osobiste a Zarządzanie Strategicznym Ryzykiem Podatkowym. Jak (to prze)Żyć Jako Właściciel, Członek Zarządu, Menedżer”.
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora moich danych osobowych tj. NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa wiadomości e-mail lub SMS na wskazany przeze mnie w trakcie rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, we wszelkich sprawach związanych z wydarzeniu „Zarządzanie Spółką i Bezpieczeństwo Osobiste a Zarządzanie Strategocznym Ryzykiem Podatkowym. Jak (to prze)Żyć Jako Właściciel, Członek Zarządu, Menedżer”.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i ofert handlowych od NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.