Nowe obowiązki spółek publicznych

 • Zasada „Say on pay”: nowe standardy ustalania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej
 • Nowe zasady dla dużych transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Obowiązek wprowadzenia procedur informowania o nieprawidłowościach
 • Co dla spółek oznacza obowiązek opracowania przez inwestorów instytucjonalnych tzw. polityki zaangażowania?
 • Aktualności rynkowe, Rozporządzenie MAR w praktyce

Spotykamy się już za:

-1592DNI -21GODZINY -36MINUTY -50SEKUNDY

Dlaczego warto wziąć udział w naszym wydarzeniu?

Od końca listopada br. obowiązują rewolucyjne zmiany w Kodeksie spółek handlowych oraz Ustawie o ofercie dotyczące wynagrodzeń dla członków Zarządów i Rad Nadzorczych. Nowe przypisy nakładają na spółki giełdowe obowiązek wprowadzenia standardu „Say on pay”, w tym obowiązek opracowania Polityki wynagrodzeń dla członków władz.

 

Nowe przepisy wprowadzają również nowe obowiązki dla spółek giełdowych w zakresie:

Jak przygotować firmę do zmian?

Jakie są newralgiczne obszary działalności, na które należy zwrócić szczególną uwagę?

Jakie będą konsekwencje zaniechania wprowadzenia obowiązujących zmian?

Jaki wpływ te zmiany będą miały na prowadzony biznes?

WEŹ UDZIAŁ

Podczas konferencji Eksperci podzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem jak:

Uczestnicy Konferencji otrzymają:

Dla kogo?

Konferencja jest dedykowana przede wszystkim do:

Chcesz wziąć udział w naszym wydarzeniu przy ograniczonym tegorocznym budżecie? Wystawimy Fakturę za udział z datą 2020 r.

AGENDA

Praktycy dla praktyków

NAJNOWSZE ZMIANY DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

9:30
Poranna kawa i rozmowy w kuluarach. Rejestracja uczestników
10:00
Nowy obowiązki spółek giełdowych: podstawa, kogo, w jakim zakresie dotyczą i do kiedy należy je wykonać?

Piotr Bieżuński

10:30
Jak być zgodnym z nowymi wymogami prawnymi?

mec. Justyna Postępska (Czekaj)

 

Praktyczne spojrzenie od strony compliance na:
a. Wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej
konstrukcja tzw. Polityki wynagrodzeń i jej aktualizacja
wynagrodzenia zmienne
b. Transakcje z podmiotami powiązanymi
procedura: czy i jak ją przygotowywać?
czy warto zmieniać regulacje spółki, w tym statut i regulamin rady?
c. System powiadamiania o nieprawidłowościach w praktyce
d. Organizacja prac: rola menedżerów operacyjnych odpowiedzialnych za:
– biuro zarządu
– HR,
– obszar prawny,
– compliance

12:00
Nowe obowiązki z perspektywy nadzoru

Piotr Rybicki

 

Nowe obowiązki z perspektywy

– członka Rady Nadzorczej
– Biegłego rewidenta

 

12:15
Praktyczne podpowiedzi, na co zwrócić szczególną uwagę z perspektywy spółki, wdrażając nowe obowiązki. Omówienie pułapek wynikających z nowych przepisów

Piotr Bieżuński

12:30
Sesja Q&A
Piotr
Bieżuński

mec. Justyna
Postępska (Czekaj)

Piotr
Rybicki

13:00
Aktualności rynkowe

Piotr Bieżuński

 

Najnowsze działania nadzorcy w obszarze Komitetów Audytu
Raportowanie niefinansowe (czerwcowe, tzw. „klimatyczne” wytyczne Komisji Europejskiej)
Pisze urząd do spółki… Nowe praktyki nadzorcze?
Rozporządzenie MAR: co w trawie piszczy?

13:30-14:30
Konsultacje z prelegentami, networking. Poczęstunek.

Partnerzy:

Patronat:

Prelegenci

Piotr Bieżuński

właściciel i Prezes Zarządu NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.
Ekspert z ponad 20letnim doświadczeniem, przede wszystkim w obszarze giełdowego compliance, relacji inwestorskich, corporate finance oraz komunikacji korporacyjnej i ochrony reputacji firm oraz ich właścicieli i kadry menedżerskiej. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu w firmach strategii wykorzystujących synergie obszarów finansów, compliance, komunikacji i marketingu korporacyjnego.
W ostatnich kilkunastu latach doradzał i zrealizował usługi dla ponad setki spółek publicznych, izb, stowarzyszeń́ i instytucji.
Doradca spółek w rożnego rodzaju transakcjach na rynkach finansowych, m.in. IPO, SPO, emisja obligacji, M&A, obrona przed wrogim przejęciem. Wcześniej menedżer i ekspert w spółkach publicznych notowanych na GPW. Na początku kariery jako pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF) nadzorował spółki giełdowe, w tym obszarze obowiązków informacyjnych. Tworzył przepisy prawa papierów wartościowych, m.in. Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Autor artykułów i opracowań́ eksperckich, wykładowca i trener (kilkadziesiąt szkoleń́ dla zarządów spółek). Inicjator i koordynator badań i opracowań́ dotyczących relacji inwestorskich i marek korporacyjnych. Aktywny komentator rynku finansowego w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych.

Justyna Postępska (Czekaj)

radca prawny, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu. Brała udział m.in. w następujących projektach: przygotowania i wdrożenia kompletnego systemu nadzoru wewnętrznego (compliance, zarządzanie ryzykiem oraz audyt) dla spółki z branży nowych technologii; przeprowadzania kompleksowych audytów systemu zarządzania ryzykiem i szacowania kapitału wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz spółkach giełdowych (około 5 audytów rocznie), przeprowadzania audytów wdrożenia i funkcjonowania systemów compliance w podmiotach (około 5-10 badań audytowych w roku); tworzenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, modeli dystrybucji produktów oraz weryfikacji ryzyk compliance w celu dostosowania istniejących u klienta macierzy compliance. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego MiFID/MiFIDII, PSD/PSDII, AIFMD. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: zarządzania ryzykiem dla instytucji finansowych; compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wierzytelności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz praktyczne wewnętrzne warsztaty dla banków i spółek giełdowych z indeksu WIG20.
Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych w zakresie compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu, reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych (KNF, UOKiK, GIIF) oraz wspiera działy prawne i compliance klientów w przypadku niestandardowych zapytań ze strony regulatorów.
Założycielka Akademii Compliance w ramach której przeprowadzane jest profesjonalne przygotowanie oraz certyfikacja przyszłych lub obecnych pracowników komórek zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu.

Piotr Rybicki

biegły rewident i członek rad nadzorczych, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej
Aktywnie w radach nadzorczych i komitetach audytu (spółki giełdowe, spółki z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, spółki rodzinne).
Prowadzący szkolenia z finansów i rachunkowości, w tym na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor finansowy, a także wiceprezes zarządu ds. finansowych.
Członek kapituły konkursu Samorząd wspiera MŚP; inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”, panelista na największych wydarzeniach gospodarczych w Polsce. Prowadzi portal NadzorKorporacyjny.pl

WEŹ UDZIAŁ

Baza wiedzy

Artykuł Piotra Bieżuńskiego w Gazecie Giełdy Parkiet „Cicha rewolucja” Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw Kodeks spółek handlowych_tekst jednolity stan na 3 grudnia 2019 r Nowelizacja Ustawy o ofercie i K.s.h. Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 2217

Weź udział

Cieszy nas, że chcesz wziąć udział w naszym wydarzeniu. Wypełnij poniższe pola abyśmy mogli potwierdzić uczestnictwo i wystawić dokument sprzedaży. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do odmowy udziału.

  Dane do faktury:

  * pole obowiązkowe

  Jesteś lub byłeś klientem NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., Just Comply JC Sp. z o.o. lub NadzórKorporacyjny.pl?
  Napisz na adres info@nobili.pl lub zadzwoń w sprawie specjalnych warunków uczestnictwa: +48 605 83 84 22

  Administratorem Twoich danych osobowych jest NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Twoim udziałem w wydarzeniu „Nowe obowiązki spółek publicznych”. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wykonanie zobowiązań administratora wynikających z faktu przeprowadzania wydarzeniu w tym m.in. udziału w wydarzeniu w centrum konferencyjnym/hotelu/. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich dany znajdziesz w Regulaminie wydarzenia.

  Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wydarzenia „Nowe obowiązki spółek publicznych”.
   

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora moich danych osobowych tj. NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa wiadomości e-mail lub SMS na wskazany przeze mnie w trakcie rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, we wszelkich sprawach związanych z wydarzeniu „Nowe obowiązki spółek publicznych”.

  Warunki udziału

  Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:

  info@nobili.pl

  tel. +48 605 83 84 22

  WEŹ UDZIAŁ