Nasz klient to znana spółka produkcyjna o silnej pozycji rynkowej, z sukcesem prowadząca biznes w Polsce i Europie Środkowej. Od momentu założenia jest kontrolowana przez kilku polskich przedsiębiorców i ich sukcesorów. Od giełdowego debiutu spółka ta respektowała dobre praktyki w kontaktach z interesariuszami zewnętrznymi, jednak oczekiwała wsparcia w kompleksowym podniesieniu i utrzymaniu jakości i efektywności prowadzonych działań.

Początkowo nasza stała współpraca obejmowała obszar komunikacji korporacyjnej, compliance i wypełniania obowiązków informacyjnych (raporty bieżące, MAR) oraz relacji inwestorskich (IR) i przygotowywania różnego rodzaju materiałów informacyjnych. W trakcie rozmów bardzo szybko doszliśmy jednak do porozumienia, że efektywność naszej współpracy będzie wyższa w przypadku kompleksowego wsparcia przez NOBILI, w tym w zakresie raportów okresowych oraz jakościowego content marketingu. Z czasem nasze doradztwo objęło również obszar zrównoważonego rozwoju i ESG. Dodatkowo od samego początku wspieramy spółkę w raportowaniu niefinansowym.

Kluczowe zadania NOBILI

Poza profesjonalizacją i zwiększeniem efektywności działań najistotniejszym zadaniem, które przed nami postawiono, było zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa spółce i członkom jej zarządu. Potrzeba ta wynikała zarówno z bieżących i planowanych aktywności biznesowych naszego klienta (w tym przejęć i inwestycji), jak i szybkiego przyrostu liczby przepisów regulujących działalność firm.

Punktem wyjścia do rozpoczęcia przez nas działań było zdobycie pogłębionej wiedzy na temat spółki. zrealizowaliśmy ten cel m.in. poprzez organizację cyklu warsztatów z kadrą menedżerską i wewnętrznymi ekspertami i zrealizowanie pogłębionego badania postrzegania (ang. perception study) wśród kluczowych zewnętrznych interesariuszy spółki – zarządzających funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, analityków oraz dziennikarzy.

Efekty współpracy z nami

Od czasu nawiązania współpracy, wspólnie z kadrą spółki, kompleksowo sprofesjonalizowaliśmy obszar komunikacji korporacyjnej, relacji inwestorskich i wypełniania obowiązków informacyjnych, m.in.:

Oceniając jakość współpracy, klient podkreśla komfort wynikający z prowadzenia przez nas działań na najwyższym poziomie oraz poczucie bezpieczeństwa.

Przedstawicielom spółek zainteresowanym współpracą z NOBILI z przyjemnością przekażemy imienne kontakty referencyjne.

 

Zobacz opis naszych usług, które zrealizowaliśmy dla tego klienta:

Komunikacja korporacyjna

Zrównoważony rozwój. ESG

Relacje inwestorskie

Obowiązki informacyjne. Compliance

Komunikacja kryzysowa

Information design