Redukcja śladu węglowego

Rosnąca presja regulacyjna, ale także ze strony otoczenia – partnerów biznesowych, instytucji kredytujących klientów czy społeczności lokalnych – powoduje, że coraz więcej firm musi liczyć swój ślad środowiskowy, oraz opracowywać i monitorować plany jego redukcji. Dotyczy to zwłaszcza śladu węglowego (ang. carbon footprint).

Stężenie gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gases, GHG) w atmosferze jest bezpośrednią przyczyną podjęcia bezprecedensowych działań w skali globalnej – w tym takich, które wpływają bezpośrednio na biznes. W 2015 r. światowi przywódcy uzgodnili cele w walce z tym zjawiskiem, przyjmując Porozumienie Paryskie – długoterminowy plan działań mający na celu ograniczenie globalnego ocieplenia. Jego najważniejszym elementem jest zatrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie dużo poniżej 2°C (a najlepiej nie więcej niż 1,5°C) względem poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Porozumienie paryskie ratyfikowały wszystkie państwa UE i postanowiły, że Unia podejmie działania, które sprawią, że do 2050 r. jako pierwsza na świecie gospodarka osiągnie neutralność klimatyczną. Dodatkowo, w ramach pakietu „Fit for 55” Unia opracowała plan ograniczenia emisji do roku 2030 aż o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r.

UE, realizując swoją długofalową strategię redukcji emisji GHG, zapoczątkowała trwający do dziś bardzo rozbudowany proces zmian w przepisach. Znacząco wpłynął on i będzie coraz intensywniej wpływał także na prowadzenie biznesu – zarówno przez spółki prywatne jak i publiczne (giełdowe).

Redukcja śladu węglowego – zakres naszego wsparcia

Nasze usługi pozwolą organizacji na kompleksowe zarządzenie emisjami gazów cieplarnianych – zarówno własnymi, jak i w całym łańcuchu wartości. W ramach wsparcia w redukcji śladu środowiskowego (np. węglowego) wraz z partnerami:

Do obliczania śladu węglowego wykorzystujemy najpopularniejsze światowe standardy:

– normę ISO 14064,

– standard GHG Protocol.

Co zyskujesz na współpracy z nami?

– Konkretny, oparty na twardych danych plan działań pozwalający w świadomy i dostosowany do zasobów organizacji sposób krótko- i długoterminowo redukować ślad węglowy organizacji / produktu.

– Poprawę wizerunku i wiarygodności firmy w oczach klientów oraz partnerów biznesowych, a w rezultacie umocnienie pozycji konkurencyjnej czy zdobycie nowych kontraktów dzięki spełnieniu wymogów kontrahentów.

– Profesjonalnie przygotowane treści dotyczące śladu węglowego na potrzeby obligatoryjnego raportowania lub komunikacji z interesariuszami.

Powrót do: Zrównoważony rozwój. ESG
Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem strategicznym
to skontaktuj sie z nami: