Nowe obowiązki spółek publicznych

  • „Say on pay”: nowe standardy ustalania wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych
  • Nowe zasady dla dużych transakcji z podmiotami powiązanymi
  • Obowiązek wprowadzenia procedur informowania o nieprawidłowościach (sygnaliści)
  • Co dla spółek oznacza obowiązek opracowania przez inwestorów instytucjonalnych tzw. polityki zaangażowania?
  • Aktualności rynkowe, Rozporządzenie MAR w praktyce

Spotykamy się już za:

-9DNI -6GODZINY -13MINUTY -23SEKUNDY

Dlaczego warto wziąć udział w naszym wydarzeniu?

Już obowiązują rewolucyjne zmiany w Kodeksie spółek handlowych oraz Ustawie o ofercie, dotyczące wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych.

Przepisy nakładają na spółki giełdowe nowy obowiązek wprowadzenia standardu „Say on pay”, w tym obowiązek opracowania Polityki wynagrodzeń dla członków władz, dokonania przeglądu umów i kontraktów menedżerskich z członkami zarządu i rady oraz aktów prawa korporacyjnego (statut, regulaminy rady nadzorczej i zarządu), przygotowania nowych sprawozdań rady, a także przeglądu strategii rozwoju spółki.

 

Ponadto przepisy wprowadzają również nowe obowiązki dla spółek giełdowych w zakresie:

Jak przygotować firmę do zmian?

Jakie są newralgiczne obszary działalności, na które należy zwrócić szczególną uwagę?

Jakie będą konsekwencje zaniechania wprowadzenia obowiązujących zmian?

Jaki wpływ te zmiany będą miały na prowadzony biznes?

 

Wydarzenie poprowadzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i wdrożeniami w zakresie objętym nowymi dla spółek obowiązkami.

WEŹ UDZIAŁ To wydarzenie nie jest dla Ciebie, ale chcesz być powiadamiany o kolejnych?
Zostaw swój adres e-mail, powiadomimy Cię o kolejnych

Podczas naszego wydarzenia doświadczeni eksperci podzielą się swoją wiedzą
i praktycznym doświadczeniem jak:

Uczestnicy konferencji otrzymają:

Dla kogo?

Konferencja jest dedykowana przede wszystkim:

Chcesz wziąć udział w naszym wydarzeniu przy ograniczonym tegorocznym budżecie? Wystawimy fakturę za udział z datą 2020 r.

AGENDA

Praktycy dla praktyków

NOWE OBOWIĄZKI SPÓŁEK PUBLICZNYCH

Od 9:30
Dobra poranna kawa / herbata do śniadania i rozmowy w dobrym gronie w kuluarach. A przy okazji rejestracja uczestników.
10:00
Rozpoczęcie

Łukasz Pałka

10:05
Nowe obowiązki spółek giełdowych: kogo, w jakim zakresie dotyczą i do kiedy należy je wypełnić?

Piotr Bieżuński

10:30
Jak być zgodnym z nowymi wymogami prawnymi?

mec. Justyna Postępska (Czekaj)

 

Praktyczne spojrzenie od strony compliance na:
a. Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych
– konstrukcja tzw. polityki wynagrodzeń i jej aktualizacja
– wynagrodzenia zmienne
b. Transakcje z podmiotami powiązanymi
– procedura: czy i jak ją przygotować?
– czy warto zmieniać regulacje spółki, w tym statut i regulamin rady nadzorczej?
c. System powiadamiania o nieprawidłowościach w praktyce
d. Organizacja prac: rola menedżerów operacyjnych odpowiedzialnych za:
– biuro zarządu
– HR
– obszar prawny
– compliance

12:00
Nowe obowiązki z perspektywy:

Piotr Rybicki

 

– rady nadzorczej
– biegłego rewidenta

 

12:30
Na co zwrócić szczególną uwagę przy wdrażaniu nowych obowiązków? Praktyczne podpowiedzi i potencjalne pułapki. Niespodzianka merytoryczna - prezentacja wyników badań nt. Polityki wynagrodzeń spółek z GPW.

Piotr Bieżuński

12:45
Sesja Q&A. Panel dyskusyjny.
Łukasz Pałka
Moderacja

 

Piotr
Bieżuński

mec. Justyna
Postępska (Czekaj)

Piotr
Rybicki

13:15
Aktualności rynkowe

Piotr Bieżuński

 

– Najnowsze działania nadzorcy w obszarze Komitetów Audytu
– Raportowanie niefinansowe (czerwcowe, tzw. „klimatyczne” Wytyczne Komisji Europejskiej)
– Pisze urząd do spółki… – nowe praktyki nadzorcze
– Rozporządzenie MAR i inne przepisy prawa giełdowego: co w trawie piszczy?

13:30-14:30
Druga niespodzianka merytoryczna.

Indywidualne konsultacje z prelegentami. Networking. Poczęstunek (tym razem niespodzianka kulinarna).

Prelegenci

Piotr Bieżuński

właściciel i prezes zarządu NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.
Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem, przede wszystkim w obszarze giełdowego compliance, relacji inwestorskich, corporate finance oraz komunikacji korporacyjnej i ochrony reputacji firm oraz ich właścicieli i kadry menedżerskiej. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu w firmach strategii wykorzystujących synergie obszarów finansów, compliance, komunikacji i marketingu korporacyjnego.
W ostatnich kilkunastu latach doradzał i zrealizował usługi dla ponad setki spółek publicznych, izb, stowarzyszeń i instytucji.
Doradca spółek w rożnego rodzaju transakcjach na rynkach finansowych, m.in. IPO, SPO, emisja obligacji, M&A, obrona przed wrogim przejęciem. Wcześniej menedżer i ekspert w spółkach publicznych notowanych na GPW. Na początku kariery jako pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF) nadzorował spółki giełdowe, w tym obszarze obowiązków informacyjnych. Tworzył przepisy prawa papierów wartościowych, m.in. Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Autor artykułów i opracowań eksperckich, wykładowca i trener (kilkadziesiąt szkoleń́ dla zarządów spółek). Inicjator i koordynator badań i opracowań dotyczących relacji inwestorskich i marek korporacyjnych. Aktywny komentator rynku finansowego w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych.

Justyna Postępska (Czekaj)

prezes JustComply JC Sp. z o.o., radca prawny, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu. Brała udział m.in. w następujących projektach: przygotowania i wdrożenia kompletnego systemu nadzoru wewnętrznego (compliance, zarządzanie ryzykiem oraz audyt) dla spółki z branży nowych technologii; przeprowadzania kompleksowych audytów systemu zarządzania ryzykiem i szacowania kapitału wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz spółkach giełdowych (około 5 audytów rocznie), przeprowadzania audytów wdrożenia i funkcjonowania systemów compliance w podmiotach (około 5-10 badań audytowych w roku); tworzenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, modeli dystrybucji produktów oraz weryfikacji ryzyk compliance w celu dostosowania istniejących u klienta macierzy compliance. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego MiFID/MiFIDII, PSD/PSDII, AIFMD. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: zarządzania ryzykiem dla instytucji finansowych; compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wierzytelności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz praktyczne wewnętrzne warsztaty dla banków i spółek giełdowych z indeksu WIG20.
Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych w zakresie compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu, reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych (KNF, UOKiK, GIIF) oraz wspiera działy prawne i compliance klientów w przypadku niestandardowych zapytań ze strony regulatorów.
Założycielka Akademii Compliance w ramach której przeprowadzane jest profesjonalne przygotowanie oraz certyfikacja przyszłych lub obecnych pracowników komórek zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu.

Piotr Rybicki

biegły rewident i członek rad nadzorczych, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej.
Aktywnie w radach nadzorczych i komitetach audytu (spółki giełdowe, spółki z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, spółki rodzinne).
Prowadzący szkolenia z finansów i rachunkowości, w tym na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor finansowy, a także wiceprezes zarządu ds. finansowych.
Członek kapituły konkursu Samorząd wspiera MŚP; inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”, panelista na największych wydarzeniach gospodarczych w Polsce. Prowadzi portal NadzorKorporacyjny.pl

Łukasz Pałka

Doświadczony rzecznik prasowy oraz dziennikarz ekonomiczny. Obecnie związany z branżą bankową. Wcześniej w portalu Money.pl kierował działem odpowiedzialnym za tematykę związaną m.in. ze spółkami giełdowymi.

W 2016 r. nominowany do prestiżowej nagrody Grand Press Economy dla najlepszego dziennikarza ekonomicznego w Polsce. Wyróżniany również m.in. przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Autor licznych artykułów, analiz i wywiadów z przedstawicielami biznesu.

Swoje doświadczenie wykorzystuje w trakcie zajęć ze studentami studiów dziennikarskich i public relations na Uniwersytecie Wrocławskim.

WEŹ UDZIAŁ

Partnerzy:

Patronat:

Baza wiedzy

Artykuł Piotra Bieżuńskiego w Gazecie Giełdy i Inwestorów Parkiet „Cicha rewolucja” Druga Dyrektywa o Prawach Akcjonariuszy (SRD II) Nowelizacja Ustawy o ofercie i K.s.h., która weszła w życie 30 listopada br. (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 2217) Kodeks spółek handlowych_tekst jednolity, stan na 23 grudnia 2019 r. Ustawa o ofercie_tekst jednolity, stan na 23 grudnia 2019 r.

Weź udział

Cieszy nas, że chcesz wziąć udział w naszym wydarzeniu. Wypełnij poniższe pola, abyśmy mogli potwierdzić uczestnictwo i wystawić dokument sprzedaży.

Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do odmowy udziału.

Dane do faktury:


* pole obowiązkowe. W przypadku osób fizycznych prosimy o podanie w „Danych na fakturze”: imienia i nazwiska oraz adresu (faktura zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu).

Jesteś lub byłeś klientem NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., JustComply JC Sp. z o.o. lub NadzórKorporacyjny.pl?
Napisz na adres info@nobili.pl lub zadzwoń w sprawie specjalnych warunków uczestnictwa: +48 605 83 84 22
Administratorem Twoich danych osobowych jest NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Twoim udziałem w wydarzeniu „Nowe obowiązki spółek publicznych”. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wykonanie zobowiązań administratora wynikających z faktu przeprowadzania wydarzeniu w tym m.in. udziału w wydarzeniu w centrum konferencyjnym/hotelu/. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich dany znajdziesz w Regulaminie wydarzenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wydarzenia „Nowe obowiązki spółek publicznych”.
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora moich danych osobowych tj. NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa wiadomości e-mail lub SMS na wskazany przeze mnie w trakcie rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, we wszelkich sprawach związanych z wydarzeniu „Nowe obowiązki spółek publicznych”.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i ofert handlowych od NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.
 

Warunki udziału

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, zapraszamy!

tel. +48 605 83 84 22

nowe.obowiazki.spolek@nobili.pl

 

WEŹ UDZIAŁ

Zobacz, gdzie odbędzie się wydarzenie

HubHub Nowogrodzka Square

Al. Jerozolimskie 93 (2. piętro)
02-001 Warszawa

Miejsce naszego wydarzenia znajduje się około 5 minut pieszo od Dw. Centralnego

WEŹ UDZIAŁ