Doradztwo biznesowe

Innowacyjny pomysł, chęć rozwinięcia bardziej tradycyjnego biznesu, a czasami potrzeba dostosowania się do zmieniającego się otoczenia rynkowego i konkurencyjnego. Niezależnie od punktu wyjścia i przyświecającej przedsiębiorcy motywacji, każda firma staje przed wyzwaniem stworzenia bądź rewizji modelu biznesowego.

Model biznesowy to fundament każdej firmy – długoterminowy plan jej działania, który umożliwia generowanie przychodów ze sprzedaży produktów bądź usług i maksymalizację zysków ze sprzedaży. W praktyce model realizuje sformalizowaną strategiczną wizję firmy lub praktyczne sposoby jej realizacji, rozumianej jako budowanie łańcucha wartości. Innymi słowy to, jak firma działa i jak tworzy wartość dla klientów/użytkowników, akcjonariuszy/udziałowców oraz pozostałych interesariuszy.

Kluczowe elementy modelu biznesowego to przede wszystkim:

Nie wszystkie firmy – zwłaszcza na wczesnych etapach rozwoju albo w trakcie dynamicznych zmian – posiadają zasoby ludzkie i czasowe, aby opracować model biznesowy. Zdarza się też, że pożądane jest świeże spojrzenie, poparte pogłębionymi analizami i danymi. Wówczas warto skorzystać z pomocy naszych ekspertów.

Doradztwo biznesowe – zakres naszych usług

W NOBILI PARTNERS służymy start-upom i spółkom posiadającym już ustabilizowaną pozycję na rynku profesjonalnym doradztwem. Nasi konsultanci to osoby z obszerną wiedzą biznesową i branżową oraz dużym doświadczeniem menedżerskim zdobytym zarówno w pracy dla spółek z różnych branż, jak i przy tworzeniu od podstaw nowych biznesów.

Co zyskujesz na współpracy z nami?

– Profesjonalny model biznesowy zawierający m.in. propozycję wartości, model generowania przychodów, analizę rynku i konkurencji, określenie przewag konkurencyjnych i określenie najefektywniejszej struktury organizacyjnej.

– Przygotowanie organizacji do efektywnej realizacji założonych celów strategicznych poprzez opracowanie procesów.

– Profesjonalizację organizacji i sposobu zarządzania nią.

Powrót do: Doradztwo strategiczne
Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem strategicznym
to skontaktuj sie z nami: