Wdrażanie zrównoważonego rozwoju

Wobec silnego trendu zrównoważonego rozwoju konieczne jest uwzględnianie w planach rozwoju wyzwań zewnętrznych – w tym skutków zmian klimatycznych oraz pakietu nowych regulacji prawnych związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal). Nie każda organizacja ma jednak odpowiednią wiedzę i zasoby ludzkie, aby zbudować odpowiednie zaplecze, zaplanować, a następnie zrealizować działania w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Korzystając ze swojej rozległej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, przeprowadzamy organizację przez cały proces różnorodnych wdrożeń – od operacjonalizacji strategii, przez implementację procesów (np. raportowania), aż po realizację konkretnych projektów.

Wdrażanie zrównoważonego rozwoju – zakres naszego wsparcia:

Pomagamy we wdrożeniach istniejących strategii, ale oferujemy także usługę przygotowania od podstaw nowej strategii, wraz z wyznaczeniem w toku prac ze spółką celów strategicznych i operacyjnych (zobacz usługę Zrównoważony rozwój: strategie i polityki dla obszarów ESG / CSR).

Ze względu na nasze szerokie kompetencje, oferujemy spółkom wsparcie w zakresie komunikacji ich strategii zrównoważonego rozwoju oraz realizowanych działań.

Co zyskujesz na współpracy z nami?

– Oszczędność czasu Twojego i członków Twojego zespołu.

– Doradztwo wizerunkowe i regulacyjne (compliance) na każdym etapie realizacji.

– Przygotowanie organizacji na wymogi stawiane przez otoczenie regulacyjne i interesariuszy, m.in. partnerów biznesowych, inwestorów i instytucje kredytujące oraz ubezpieczeniowe.

Powrót do: Zrównoważony rozwój. ESG
Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem strategicznym
to skontaktuj sie z nami: