Identyfikacja, badania potrzeb i komunikacja z interesariuszami. Mapy interesariuszy

W codziennym funkcjonowaniu spółka działa w oparciu o relacje z wieloma osobami, instytucjami i partnerami biznesowymi. Wywierają one na nią istotny wpływ lub pozostają pod wpływem jej działalności. To tzw. interesariusze (ang. stakeholders) – klienci, akcjonariusze albo udziałowcy, pracownicy, dostawcy, dystrybutorzy, odbiorcy, inwestorzy, mieszkańcy miejscowości, w której działa spółka, oraz przedstawiciele instytucji samorządowych czy administracji.

Megatrend zrównoważonego rozwoju istotnie zmienia dotychczasowe myślenie o prowadzeniu biznesu. Kwestionowany jest model „kapitalizmu akcjonariuszy” zakładający służebną rolę spółki wyłącznie wobec akcjonariuszy i maksymalizację zysku bez oglądania się na inne aspekty działalności. Rośnie w siłę idea „kapitalizmu interesariuszy” (ang. stakeholder capitalism), który u podstaw działalności i rozwoju spółki stawia osiąganie zysku, ale równolegle z troską o otoczenie i potrzeby interesariuszy spółki. Przykładowo jest to uczciwe i etyczne postępowanie z dostawcami, poszanowanie i wspieranie społeczności lokalnych oraz ochrona środowiska i korzystanie z jego zasobów w sposób zrównoważony.

Konieczność uwzględniania w prowadzeniu biznesu potrzeb i oczekiwań interesariuszy, wprowadziły także regulacje prawne, np. Dyrektywa CSRD. Wymaga ona, aby w swoich raportach spółki ujawniały informacje na temat tego, w jaki sposób w modelu biznesowym i strategii biznesowej spółki uwzględniają interesy zainteresowanych stron.

Identyfikacja, badania potrzeb i komunikacja z interesariuszami – zakres naszego wsparcia

W NOBILI PARTNERS wspieramy spółki w identyfikacji interesariuszy i angażowaniu ich poprzez różnorodne formy dialogu. W ramach realizowanych przez nas badań z użyciem profesjonalnych narzędzi pozyskujemy, analizujemy i określamy priorytety dla potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Tak, aby organizacja mogła w sposób w profesjonalny i w pełni świadomy zarządzać swoim zrównoważonym rozwojem.

Szczegółowy zakres naszych usług:

Co zyskujesz na prowadzeniu dialogu z interesariuszami we współpracy z nami?

– Precyzyjniejszą strategię – ujęcie istotnych aspektów wskazanych przez interesariuszy w strategii zrównoważonego rozwoju pozwala na bardziej harmonijną realizację celów biznesowych (w sposób mitygujący ryzyka) oraz wykorzystywanie szans rozwojowych.

– Wsparcie zarządu – podejmowanie trafniejszych decyzji w obszarach wymagających uwzględnienia opinii interesariuszy zewnętrznych. Udostępnienie menedżerom gotowych analiz, niezbędnych do skutecznego wdrażania działań i projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju (ESG).

– Pogłębione relacje – z klientami, akcjonariuszami albo udziałowcami, pracownikami, dostawcami, dystrybutorami, oraz przedstawicielami banków czy instytucji samorządowych i administracji.

– Lepsze zrozumienie – znajomość potrzeb i oczekiwań interesariuszy to m.in. większa szansa na pozyskanie utalentowanych pracowników i mniejsza ilość sytuacji kryzysowych dzięki wsłuchaniu się w bolączki lokalnych społeczności.

– Doskonałe raporty i materiały informacyjne o spółce – ich układ, zawartość i forma maksymalnie odpowiadająca potrzebom Twoich interesariuszy.

Powrót do: Zrównoważony rozwój. ESG
Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem strategicznym
to skontaktuj sie z nami: