Nasz klient to jeden z liderów branży gamingowej, prowadzący działalność biznesową i operacyjnąna wielu rynkach. Od momentu założenia spółka jest kontrolowana przez kilku polskich przedsiębiorców i menedżerów.

Spółka ta prowadzi otwartą i aktywną komunikację inwestorską i korporacyjną, jednak wraz z bardzo szybkim wzrostem znaczenia zrównoważonego rozwoju – widocznym zarówno wśród globalnych konkurentów (peer group), jak i zagranicznych oraz krajowych interesariuszy – postanowiła podnieść jakość swoich działań w tym obszarze.

Kluczowe zadania NOBILI

Naszym głównym zadaniem było dokonanie profesjonalnego przeglądu prezentowanych przez spółkę informacji i danych ESG, a także doradztwo w zakresie poprawy jakości raportowania przez spółkę jej działań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Punktem wyjścia do rozpoczęcia naszych działań była zrealizowanie pogłębionych warsztatów, z wybranymi menedżerami i wewnętrznymi ekspertami. Umożliwiło nam to efektywne czasowo odebranie potrzeb i możliwości spółki. W ramach procesu zrealizowaliśmy także pogłębiony research największych firm z branży oraz pogłębiony dialog z kluczowymi interesariuszami spółki – by odebrać ich potrzeby i oczekiwania związane ze zrównoważonym rozwojem spółki.

Naszym zdaniem było ponadto dogłębne przepracowanie mapy interesariuszy oraz matrycy istotności, pokazującej kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju spółki zarówno z perspektywy jej menedżerów, jak i jej kluczowych interesariuszy.

Efekty współpracy z nami

Wspólne z kadrą menedżerską i wewnętrznymi ekspertami podniesienie jakości działań w obszarze zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez:

Oceniając jakość współpracy, klient podkreślił nasz profesjonalizm a także otwartość i uważność na potrzeby jego przedstawicieli.

Firmom zainteresowanym współpracą z NOBILI z przyjemnością przekażemy imienne kontakty referencyjne.

 

Zobacz opis naszych usług, które zrealizowaliśmy dla tego klienta:

Zrównoważony rozwój. ESG.

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. Oświadczenia i sprawozdania niefinansowe, raporty CSR

Identyfikacja, badania potrzeb i komunikacja z interesariuszami. Mapy interesariuszy

Audyty ESG. Identyfikacja i zarządzanie ryzykami niefinansowymi

Zrównoważony rozwój: strategie i polityki dla obszarów ESG / CSR

Wdrażanie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważone finansowanie (sustainable finance)