Giełdowy debiut to nie tylko prestiż, lecz także szereg szans. Jednak status spółki publicznej niesie za sobą również zobowiązania wobec akcjonariuszy, którzy powierzyli organizacji kapitał na rozwój. Jednym z najważniejszych jest profesjonalna komunikacja, w tym wypełnianie obowiązków informacyjnych.

Wejście w świat raportowania jest dużo łatwiejsze, gdy ma się za przewodników doświadczonych ekspertów. Dla naszego zespołu było ogromną satysfakcją, że mogliśmy być takimi przewodnikami dla niekwestionowanego lidera w segmencie budownictwa OZE w Polsce.

Zespół NOBILI PARTNERS miał również przyjemność wesprzeć spółkę w stworzeniu systemu prezentacji danych i informacji z zakresu ESG. Pierwszy w historii firmy raport zrównoważonego rozwoju podsumował między innymi relacje z szerokim gronem interesariuszy i działania spółki w zakresie ochrony środowiska i ograniczania negatywnych zmian klimatu.

Tworząc zręby raportowania, dążyliśmy do opracowania standardów na bazie najlepszych praktyk rynkowych. Przed rozpoczęciem prac poprowadziliśmy również warsztaty poświęcone raportowaniu zrównoważonego rozwoju dla kadry menedżerskiej.

Wspólnie z przedstawicielami spółki: wybraliśmy raportowane wskaźniki ESG, zmapowaliśmy interesariuszy spółki, stworzyliśmy storyflow materiału oraz przygotowaliśmy analizę ryzyk.

Efekty współpracy z nami

Oceniając jakość współpracy, klient podkreślił naszą wysoką sprawność na tle bardzo wymagających harmonogramów, naszą odpowiedzialność oraz poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie Zarząd spółki podjął decyzję o podjęciu z NOBILI stałej współpracy.

Firmom zainteresowanym współpracą z NOBILI z przyjemnością przekażemy imienne kontakty referencyjne.

 

Zobacz opis naszych usług, które zrealizowaliśmy dla tego klienta:

Zrównoważony rozwój. ESG

Obowiązki informacyjne. Compliance

Raporty kwartalne spółek

Raporty półroczne spółek

Raporty roczne spółek

Audyty ESG. Identyfikacja i zarządzanie ryzykami niefinansowymi

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. Oświadczenia i sprawozdania niefinansowe, raporty CSR

Wdrażanie zrównoważonego rozwoju

Identyfikacja, badania potrzeb i komunikacja z interesariuszami. Mapy interesariuszy

MAR. Raporty bieżące i informacje poufne