Aktualności

Kongres Odpowiedzialnego Kapitału „Forbes”: praktycznie o raportowaniu zrównoważonego rozwoju (ESG)

W grudniu br. odbył się Kongres Odpowiedzialnego Kapitału, zorganizowany przez Forbes.
Jednym z zaproszonych na wydarzenie był Prezes Zarządu NOBILI PARTNERS Piotr Bieżuński. Prelegentami moderowanego przez Magdalena Krukowska panelu „Taksonomia i raportowanie ESG – nowe obowiązki i standardy” byli także: Mario Zamarripa, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Ergo Hestia Bartosz Kwiatkowski Dyrektor i członek zarządu Fundacji Frank Bold, Robert Adamczyk Associate Director – główny ekspert od ESG w EBRD, Damian Iwanowski Członek Zarządu, Fundacja Instrat oraz Tomasz Karol Wisniewski, PhD Zastępca Dyrektora Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów GPW S.A.

W swoim wystąpieniu Piotr Bieżuński zwrócił uwagę na praktyczne konsekwencje wdrażania strategii Europejskiego Zielonego Ładu – w tym skutki przyjęcia w lipcu br. pakietu zmian w regulacjach prawa unijnego „Fit for 55”. To gwałtowne przyśpieszenie w zakresie nowego prawodawstwa – również nakładającego na spółki nowe obowiązki sprawozdawcze – finalnie ma umożliwić transformację europejskiego biznesu i zmniejszenie emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w ciągu zaledwie najbliższych 9 lat.

Transformacja na gospodarkę zeroemisyjną to nie tylko liczne ryzyka, ale przede wszystkim wiele szans biznesowych dla polskich firm – w tym na zdobycie nowych rynków i pozycji wobec gwałtownych i gruntownych zmian, które czeka wiele gałęzi gospodarki – od budownictwa i transport po produkcję wielu dóbr (w tym energii, żywności, środków transportu czy opakowań). Zmiany dotyczyć będą nie tylko firm z ww. branż, ale również wszystkich ich kooperantów (na całym łańcuch wytwarzania).

Dodatkowo w grudniu br. zostały opublikowane kolejne unijne przepisy (tzw. Rozporządzenia wykonawcze), które doprecyzowują nowe obowiązki sprawozdawcze spółek. Są one podstawą do określenia, jakiego rodzaju działalność gospodarczą zakwalifikujemy jako wnoszącą istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian. Na jego bazie określimy także, czy prowadzona działalność nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu prezes NOBILI PARTNERS:

Zmiany wymagają od spółek szybkiego wdrożenia gruntownych zmian – w tym odejście od sprawozdawczości „finansowej” na rzecz sprawozdawczości zintegrowanej / sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

#KongresOdpowiedzialnegoKapitału #ESG #ZrównoważonyRozwój #SzansaTransformacji