Aktualności

NOBILI przewodnikiem ONDE po świecie raportowania

Giełdowy debiut to nie tylko prestiż, lecz także szereg szans. Jednak status spółki publicznej niesie za sobą również zobowiązania wobec akcjonariuszy, którzy powierzyli organizacji kapitał na rozwój. Jednym z najważniejszych jest więc profesjonalna komunikacja i raportowanie – dialog i informowanie interesariuszy o sukcesach i niepowodzeniach, a także o planach i wyzwaniach.

Wejście w świat raportowania jest dużo łatwiejsze, gdy ma się za przewodników doświadczonych ekspertów 🧭 Dla naszego zespołu było ogromną satysfakcją, że mogliśmy być takimi przewodnikami dla ONDE – niekwestionowanego lidera w segmencie budownictwa OZE w Polsce, który kilka miesięcy temu zadebiutował na GPW.

W ramach naszej wielomiesięcznej współpracy zbudowaliśmy dla Grupy ONDE system wypełniania okresowych obowiązków informacyjnych. Przygotowaliśmy pierwsze raporty: kwartalny, półroczny i roczny, podsumowujący cały 2021 r. Zespół NOBILI PARTNERS miał również przyjemność wesprzeć ONDE w stworzeniu systemu prezentacji danych i informacji z zakresu ESG.

Pierwszy w historii firmy raport zrównoważonego rozwoju podsumował m.in. relacje z szerokim gronem interesariuszy ONDE oraz działania spółki w zakresie ochrony środowiska i ograniczania negatywnych zmian klimatu. A toruńska spółka robi w tym zakresie bardzo wiele i dodatkowo postawiła sobie ambitny cel, aby w ciągu 2–3 lat dojść do neutralności klimatycznej! 👏

Tworząc zręby raportowania, dążyliśmy wspólnie do opracowania standardów na bazie najlepszych praktyk rynkowych. Wspólnie między innymi: wybraliśmy raportowane wskaźniki ESG, zmapowaliśmy interesariuszy spółki, stworzyliśmy storyflow materiału oraz przygotowaliśmy analizę ryzyk. Przed rozpoczęciem prac poprowadziliśmy również warsztaty poświęcone raportowaniu zrównoważonego rozwoju dla kadry menedżerskiej – na których i my skorzystaliśmy, solidnie pogłębiając wiedzę o spółce, co zaprocentowało na kolejnych miesiącach naszej intensywnej współpracy.

Dziękujemy zarządowi i menedżerom ONDE za zaufanie!

Cieszymy się, że przed nami dalszy ciąg naszej partnerskiej współpracy.

 

#ObowiązkiInformacyjne #ESG #ZrównoważonyRozwój #GPW #RaportyOkresowe #Sustainability