Dzielimy się wiedzą

Popularne
kategorie:

Obowiązek raportowania czynników ESG to kwestia czasu. Warto się przygotować

Rezygnacja z węgla i transformacja gospodarek na zeroemisyjne dotyczy już wszystkich państwo emitujących najwięcej gazów cieplarnianych. I w przyśpieszonym tempie zaczyna realnie wpływać na firmy.

Poza EU dojście do zeroemisyjności ogłosiły między innymi Stany Zjednoczone, które zamierzają osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r. (czyli podobnie jak Europa). Chiny planują ją przed 2060 r., datę tę wskazała również Rosja. Z kolei Indie kilka dni temu zapowiedziały, że zamierzają dołączyć do grona państw z zerową emisją netto dekadę później, i… termin ten wywołał szereg negatywnych reakcji, w tym wysokiej rangi przedstawicieli innych państw.

Ale co i ciekawe, i ważne dla właścicieli, menedżerów (np. #CFO) i ekspertów ze spółek (nie tylko odpowiadających za IR czy ESG, ale również pracujących w rachunkowości, księgowości, biurach zarządu, audycie wewnętrznym):

Równolegle już nie tylko w UE i USA, ale i na całym świecie trwają prace nad zupełnie nowymi standardami raportowania przez firmy, i giełdowe, i prywatne. Nie jest bowiem możliwe osiągniecie zeroemisyjności – i szerzej: zrównoważonego rozwoju – bez uprzedniego rzetelnego obrazu obecnej sytuacji, zawartego w raportach firm.

A nowe systemy raportowania obejmą całe globalne łańcuchy biznesowe – w tym dostawców i odbiorców produktów i usług danej firmy – jej partnerów z całego świata, w tym z Polski.

Przykładowo, tylko w październiku br.:

  • japońska Financial Accounting Standards Foundation dodała do celów statutowych uwzględnianie standardów zrównoważonego inwestowania (informacja źródłowa jest dostępna na tej stronie, tylko w j. japońskim);
  • kanadyjska organizacja regulacyjna Canadian Securities Administrators zaproponowała zakres wymaganych ujawnień informacji związanych z klimatem, zgodnych w dużej mierze z rekomendacjami TCFD (The Task Force on Climate-Related Financial Disclosure). Na swojej stronie wskazuje, że obejmują one na przykład zawarcie w strategii ryzyk klimatycznych oraz ujawnianie emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Dla spółek to bardzo ważny sygnał, że nieuchronne jest odchodzenie od „sprawozdawczości finansowej” i różnego rodzaju raportów CSR, społecznych etc. – na rzecz obowiązkowej, kompleksowej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Warto przygotować się na nowe i przygotowywane obowiązki prawne wobec spółek – na przykład dotyczące raportowania śladu węglowego dla Zakresu 3 (Scope 3), czyli dla całego łańcucha wartości dane firmy, w tzw. ujęciu „od ziemi do ziemi”.

Dotyczy to zarówno firm giełdowych, jak i prywatnych.

Autor:

NOBILI PARTNERS

Autorami wpisów i artykułów są konsultanci NOBILI PARTNERS, którzy na co dzień wspierają spółki i menedżerów, wykorzystując swoje kompetencje i doświadczenie z obszarów finansów, prawa i komunikacji.

Obserwuj nas na: