Dzielimy się wiedzą

Popularne
kategorie:

Dyrektywa CSRD przyjęta !

PILNE

Parlament Europejski przyjął 10 listopada 2022 r. zdecydowaną większością głosów nową Dyrektywę w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przez spółki (Dyrektywa CSRD). Nowe przepisy obejmą rozbudowanymi obowiązkami informacyjnymi ponad czterokrotnie więcej firm z całej UE niż do tej pory.

Przepisy zaczną obowiązywać:

– od 1 stycznia 2024 r. dla dużych spółek publicznych (zatrudniających ponad 500 pracowników), które już podlegają dyrektywie o raportowaniu niefinansowym, z terminem składania sprawozdań w 2025 r;

– od 1 stycznia 2025 r. dla dużych przedsiębiorstw, które nie podlegają obecnie dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (zatrudniających ponad 250 pracowników i/lub posiadających 40 mln euro obrotu i/lub 20 mln euro aktywów ogółem), przy czym termin składania sprawozdań przypada na 2026 r;

– od 1 stycznia 2026 r. dla notowanych na giełdzie MŚP i innych przedsiębiorstw, z terminem składania sprawozdań w 2027 r. (MŚP mogą przesunąć na 2028 r., na podstawie tzw. klauzuli opt-out).

Odległe daty, można poczekać z przygotowaniami, skopiujemy z raportów innych spółek itp. itd.?

Nieprawdziwe i mogące drogo kosztować wiele polskich firm podejście – np. utratę konkurencyjności czy możliwości korzystania z finansowania zewnętrznego (w tym bankowego czy leasingu). O czym więcej w kolejnych wpisach.

Autor:

Piotr Bieżuński

Prezes zarządu i właściciel NOBILI. Przez 20 lat współpracował z ponad stoma spółkami giełdowymi, firmami prywatnymi, organizacjami i instytucjami.

Specjalizuje się w projektach wymagających doświadczenia i kompetencji na styku komunikacji, prawa i finansów (np. IPO, M&A czy obrona przed wrogim przejęciem). Doradza spółkom, właścicielom i menedżerom na poziomie strategicznym, w tym w sytuacjach kryzysowych oraz w trakcie sporów korporacyjnych.

Na początku kariery pracownik nadzoru nad rynkiem kapitałowym, gdzie nadzorował spółki publiczne i współtworzył przepisy dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych (w tym Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych). Wykładowca, autor artykułów, badań i opracowań eksperckich, a także aktywny komentator w mediach i social mediach.

Obserwuj nas na: