Dzielimy się wiedzą

Popularne
kategorie:

ESRS: prace ukończone!

Są już dostępne ostateczne wersje Europejskich Standardów Zrównoważonego Raportowania (w skrócie ESRS).

Zostały przekazane 22.11 Komisji Europejskiej przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

Przypominam:

📍Jednolite wytyczne będą obowiązywały wszystkie spółki objęte nową Dyrektywą w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju CSRD (przyjętą przez Parlament Europejski 10 listopada br.).

📍Dotychczas możliwa była dowolność w wyborze standardów raportowania, a polskie firmy korzystały najczęściej z GRI albo standardów własnych.

📍Do 30 czerwca 2023 r. Komisja Europejska opublikuje ESRS we wszystkich językach państw członkowskich (w formie aktów delegowanych).

📍Pierwsze raporty spółek sporządzone według nowych wytycznych zostaną opublikowane w 2025 r.

Link do strony EFRAG

Autor:

NOBILI PARTNERS

Autorami wpisów i artykułów są konsultanci NOBILI PARTNERS, którzy na co dzień wspierają spółki i menedżerów, wykorzystując swoje kompetencje i doświadczenie z obszarów finansów, prawa i komunikacji.

Obserwuj nas na: