Dzielimy się wiedzą

Popularne
kategorie:

Inflacja w natarciu. Jak raportować i komunikować jej wpływ na działalność spółki?

Czy w ramach działań z obszaru relacji inwestorskich (IR) – np. spotkań z akcjonariuszami i inwestorami – spółki powinny podnosić temat wpływu wzrostu inflacji na ich działalność? Jeśli tak – to w jakim zakresie?

Sprawa jest jasna w przypadku raportów okresowych. Np. w przypadku raportów rocznych przepisy nakazują ujawnianie zewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju spółki I ocenę̨ czynników mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy (z określeniem stopnia ich wpływu na osiągnięty wynik). Podobnie w przypadku raportów kwartalnych – opisujemy np. czynniki mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe oraz informacje, które są̨ istotne dla oceny sytuacji finansowej i wyniku finansowych Spółki i ich zmian, a także informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji przez nią zobowiązań.

Ale czy i jak prezentować wpływ inflacji na spółkę w ramach spotkań z inwestorami, zarządzającymi, analitykami i dziennikarzami?

W badaniu amerykańskiej firmy Corbin Advisors 92% ankietowanych analityków i zarządzających spontanicznie wskazało inflację jako główny przedmiot troski wpływający na wyniki spółek w 1. kwartale 2022 r. Co ciekawe, wzrost cen znacznie wyprzedził inne tematy – czyli łańcuch dostaw (który wspomniało 55%) i niedobór pracowników.

Inflacja okazała się też tematem, którego omówienie podczas spotkań wynikowych chciałaby usłyszeć największa część badanych – wymieniło go 83% z nich (to wzrost aż o 19 pp. kwartał do kwartału).

Badanie przeprowadzono na przełomie roku USA, gdy aktualne odczyty inflacyjne sięgały 7% r/r (od tamtej pory wzrosły niemal do niemal 8%, co stanowi rekord inflacji w USA od niemal 40 lat).

Czy zapotrzebowanie na informacje wobec spółek z GPW są równie silne, gdy GUS informuje o 8,5% inflacji w lutym, a prognozy na kolejne miesiące idą w górę?

Nie są niestety dostępne analogiczne badania wśród polskich inwestorów – i akcjonariuszy, i obligatariuszy. Ale temat budzi emocje i warto, aby również polskie spółki były przygotowane na pytania i o przełożenie silnych wzrostów cen na ich działalność i wyniki w kolejnych kwartałach.

Na zorganizowanych przez NOBILI spotkaniach dla spółek giełdowych w ostatnich miesiącach wielokrotnie słyszeliśmy pytania:

– czy spółka jest w stanie przełożyć wzrost kosztów, które sama ponosi, na ceny swoich produktów / usług?

– jak wygląda struktura kosztowa (w tym np. jak bardzo energochłonny jest i biznes spółki, ale i biznes jej dostawców)?

– jaka część zadłużenia jest oparta o stopę zmienną oraz o ile wzrosną koszty (z tytułu wyższego oprocentowania pożyczek, kredytów, leasingu etc.)?

Co więc robić?

Przede wszystkim w trakcie sesji treningowych i Q&A solidnie przygotujmy Zarząd na pytania o wpływ inflacji. Zarządźmy również oczekiwaniami uczestników rynku, dodając solidne informacje – w tym do prezentacji wynikowych.

Autor:

NOBILI PARTNERS

Autorami wpisów i artykułów są konsultanci NOBILI PARTNERS, którzy na co dzień wspierają spółki i menedżerów, wykorzystując swoje kompetencje i doświadczenie z obszarów finansów, prawa i komunikacji.

Obserwuj nas na: