Dzielimy się wiedzą

Popularne
kategorie:

Przed dyrektywą due diligence daleka droga

Podczas gdy nowe obowiązki spółek dot. Raportowania Zrównoważonego Rozwoju coraz bliżej (przypominamy: Dyrektywa CSRD weszła w życie 20 dni po jej opublikowaniu, czyli 5 stycznia br.), to ważny dla firm projekt CSDD – coraz dalej. Ten b. ważny projekt miał w zamyśle wesprzeć spółki z UE w zmianach na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego postępowania w ich globalnych łańcuchach wartości – m.in. dać mandat do zgłaszania oczekiwań wobec ich partnerów biznesowych.

Rada Europejska na początku grudnia przyjęła stanowisko negocjacyjne projektowanej dyrektywy (jej pełna nazwa to Dyrektywa Dotycząca Należytej Staranności, ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Dyrektywa ma ustanowić zasady dotyczące ujawniania wpływu dużych przedsiębiorstw, ich spółek zależnych oraz partnerów biznesowych na środowisko i ochronę prawa człowieka. W tym także obowiązek przyjęcia planu zapewniającego zgodność modelu biznesowego i jej strategii z Porozumieniem Paryskim (dotyczy ono m.in. ograniczenie globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2 °C, a docelowo do 1,5 °C).

W tekście CSDD zaproponowanym przez Radę jest jednak sporo zmian wobec pierwotnego podejścia Komisji Europejskiej:
– wprowadzono pojęcie „łańcucha działalności” (ang. „chain of activities”), który obejmuje partnerów biznesowych spółki jedynie w ograniczonym zakresie. Pomija on fazę korzystania z produktów lub świadczenia usług.
– zaproponowano stopniowe stosowanie przepisów – po upływie 3 lat od wejścia w życie dyrektywy CSDD ma ona mieć zastosowanie tylko do dużych spółek UE (zatrudniających aż ponad 1000 pracowników i mających obroty netto w wysokości 300 mln euro).
– wyjaśnione zostały warunki odpowiedzialności cywilnej, która ma zapewnić pełne odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez przedsiębiorstwo obowiązków związanych z należytą starannością.

Przyjęte stanowisko daje prezydencji Rady mandat do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim. To w nim projekt Dyrektywy CSDD będzie teraz rozpatrywany.

Zaglądajcie do nas po więcej informacji na ten i wiele innych tematów, nie tylko związanych z ESG.

Autor:

NOBILI PARTNERS

Autorami wpisów i artykułów są konsultanci NOBILI PARTNERS, którzy na co dzień wspierają spółki i menedżerów, wykorzystując swoje kompetencje i doświadczenie z obszarów finansów, prawa i komunikacji.

Obserwuj nas na: