Dzielimy się wiedzą

Popularne
kategorie:

SASB i IIRC opracowują ramy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Ważne dla spółek opracowujących nowe strategie rozwoju, oparte o ideę Zrównoważonego Rozwoju (integrującego do ich modeli biznesowych wpływ trzech makroczynników: środowiskowego (Environmental), społecznego (Social) oraz zarządczego (Corporate Governance).

SASB (Sustainability Accounting Standards Board) i IIRC (International Integrated Reporting Council) opracowują kompleksowe ramy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju – w ramach inicjatywy Value Reporting Foundation.

IIRC tworzy najpopularniejsze standardy raportowania zintegrowanego na świecie (niestety zbyt rzadko stosowanego w Polsce). Z kolei SASB opracowała zestaw norm branżowych, które umożliwiają identyfikowanie i ujawnianie informacji finansowych dotyczących zrównoważonego rozwoju (na świecie szybko rośnie ich popularność – np. w branży gamingowej). Co ważne, w Polsce też szybko rośnie jego popularność – kilka spółek z warszawskiej Giełdy już wdrożyło SASB, a z mojej wiedzy wynika, że kilka kolejnych właśnie go wdraża.

Dla mnie inicjatywa SASB i IIRC pokazuje, że przyszłością nie jest raportowanie ESG. Cokolwiek to znaczy – vide nieszczęśliwe sformułowanie z przepisów o „oświadczeniach” spółek, i prezentowaniu „danych niefinansowych” – jakby spółki dzieliły się na część finansową i niefinansową…

Przyszłością jest zrównoważony rozwój firm – oparty o strategiczny przegląd (i nierzadko zmianę) modelu biznesowego.

Autor:

Piotr Bieżuński

Prezes zarządu i właściciel NOBILI. Przez 20 lat współpracował z ponad stoma spółkami giełdowymi, firmami prywatnymi, organizacjami i instytucjami.

Specjalizuje się w projektach wymagających doświadczenia i kompetencji na styku komunikacji, prawa i finansów (np. IPO, M&A czy obrona przed wrogim przejęciem). Doradza spółkom, właścicielom i menedżerom na poziomie strategicznym, w tym w sytuacjach kryzysowych oraz w trakcie sporów korporacyjnych.

Na początku kariery pracownik nadzoru nad rynkiem kapitałowym, gdzie nadzorował spółki publiczne i współtworzył przepisy dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych (w tym Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych). Wykładowca, autor artykułów, badań i opracowań eksperckich, a także aktywny komentator w mediach i social mediach.

Obserwuj nas na: