Dzielimy się wiedzą

Popularne
kategorie:

Czy standardy dla raportowania zrównoważonego rozwoju już niedługo upowszechnią się tak jak MSSF w sprawozdaniach finansowych?

Ważne nie tylko dla Dyrektorów Finansowych (CFO) i Głównych Księgowych: czy standardy dla raportowania zrównoważonego rozwoju już niedługo upowszechnią się tak jak MSSF w sprawozdaniach finansowych, a – docelowo – czy za kilka lat raporty zintegrowane zdominują rynek❓

Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRS Foundation) – autor obowiązujących w ponad 140 krajach standardów sprawozdawczości finansowej – ogłosiła powołanie rady, która zajmie się przygotowaniem analogicznych standardów w zakresie prezentowania informacji i danych z obszaru zrównoważonego rozwoju. Celem Rady ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ang. International Sustainability Standards Board, ISSB) jest zapewnienie globalnie jednolitych, kompleksowych i odpowiadających na potrzeby inwestorów standardów ujawnień. Co istotne, ich opracowanie będzie prowadzone w bliskiej współpracy z Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – co ma zapewnić nowym wymogom uzupełnianie się i zgodność do standardów MSSF.

Pierwsze prace już się rozpoczęły. Równolegle z ogłoszeniem powołania Rady opublikowany został wstępny spis wymogów dotyczących między innymi ujawnień klimatycznych, przygotowany przez grupę odpowiedzialną za prace przygotowawcze (szczegóły tutaj).

Dodatkowo dla spółek notowanych na GPW – w tym dyrektorów finansowych i zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdań finansowych – cenna może być informacja, że:

(…) silna presja związana z raportowaniem zrównoważonego rozwoju najprawdopodobniej już niedługo wpłynie także na pracę audytorów.

Na zakończonym kilka dni temu Szczycie Klimatycznym COP26 grupa funduszy inwestycyjnych zarządzających łącznie 4,5 bilionami dolarów ponowiła apel do największych firm audytorskich o uwzględnianie ryzyk klimatycznych w badaniu sprawozdań finansowych. Komunikat był jasny: brak uwzględnienia ryzyka klimatycznego w trakcie audytu wiąże się z narażaniem akcjonariuszy i inwestorów na istotne ryzyko. Pismo sygnują między innymi Aviva Investors czy Sarasin&Partners (na stronie tej instytucji można zapoznać się z wystosowanymi do audytorów listami).

Inwestorzy zaapelowali również do władz państwowych, aby ujęcie ryzyk klimatycznych w raportach wynikało nie tylko z uzgodnień z firmami audytorskimi, ale i było wymagane prawnie.

Autor:

NOBILI PARTNERS

Autorami wpisów i artykułów są konsultanci NOBILI PARTNERS, którzy na co dzień wspierają spółki i menedżerów, wykorzystując swoje kompetencje i doświadczenie z obszarów finansów, prawa i komunikacji.

Obserwuj nas na: