Dzielimy się wiedzą

Popularne
kategorie:

Jest porozumienie w sprawie CSRD. Na tapecie też greenwashing

Tuż przed wakacjami 2022 pojawiły się bardzo ważne informacje dla spółek: instytucje UE osiągnęły porozumienie w sprawie kształtu Dyrektywy CSRD. Nowa dyrektywa kompleksowe ureguluje raportowanie działalności firm w trzech wymiarach – ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Nowy standard raportowania rocznego obejmie raporty za 2024 r. (choć warto pamiętać o prezentowaniu danych w raportach w układzie porównawczym, 2024/2023).

Najpierw Dyrektywa obejmie duże spółki giełdowe (500 i więcej pracowników). Ale już w kolejnym roku nowe obowiązki obejmą także spółki zatrudniające powyżej 250 pracowników. Uwaga: i giełdowe, i prywatne (jeśli ich przychody przekraczają 40 mln euro albo suma bilansowa jest większa niż 20 mln euro). W kolejnych ratach nowe standardy obejmą również spółki małe. Wymóg dostarczenia raportu zrównoważonego rozwoju obejmie także firmy z siedzibami poza UE (jeśli będą miały co najmniej jedną spółkę zależną lub oddział w krajach Unii i generują obroty netto od 150 mln euro).

W czerwcu ukazał się też raport roczny ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – coraz bardziej znaczący dla polskich spółek unijny organ nadzoru). Podsumowano w nim ubiegłoroczne działania i przypomniano priorytety na lata 2022–2024. ESMA zadeklarowała, że nadal będzie mieć w centrum uwagi kwestie zrównoważonego rozwoju. W tym zwalczanie geenwashingu, zwiększanie transparentności a także ocenę ryzyk z obszaru ESG (E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny).

Dlaczego o tym piszemy?

Ponieważ zaktualizowane priorytety nadzorcze ESMA – zapowiedziane na jesień – mogą zaowocować w praktyce koniecznością dodatkowych ujawnień w zakresie zrównoważonego rozwoju już w raportach rocznych za trwający 2022 r. (tj. jeszcze przed wdrożeniem ww. Dyrektywy CSRD.

Na koniec ciekawa informacja. W kontekście greenwashingu / „ekościemy” warto też zwrócić uwagę – bo w Polsce niewiele się o tym mówi – że coraz większymi krokami zbliżają się unijne przepisy, których zadaniem będzie ograniczenie tzw. pseudoekologicznego marketingu. Czyli stwarzania mylnego wrażenia co do ich faktycznego wpływu na środowisko. Poświęcimy tym zagadnieniom jeden z naszych kolejnych wpisów. ESMA w ww. swoim materiale podkreśla, że greenwashing wciąż nie ma ujednoliconej definicji. Obecnie uznaje się, że może on dotyczyć i celowych, jak i nieintencjonalnych działań. To dlatego to temat warty uważnego obserwowania nie tylko przez menedżerów i ekspertów, odpowiadających w spółkach nie tylko za bezpieczeństwo prawne, compliance i relacje inwestorskie. Ale również za procesy inwestycyjne czy za negocjacje wieloletnich umów z kluczowymi partnerami biznesowymi. A przede wszystkim za opracowywanie oraz wdrażanie nowych produktów i usług – to często wieloletnie procesy. Dlatego warto uważnie śledzić te prace legislacyjne.

Autor:

NOBILI PARTNERS

Autorami wpisów i artykułów są konsultanci NOBILI PARTNERS, którzy na co dzień wspierają spółki i menedżerów, wykorzystując swoje kompetencje i doświadczenie z obszarów finansów, prawa i komunikacji.

Obserwuj nas na: