Dzielimy się wiedzą

Popularne
kategorie:

MAR i raporty typu PROFIT WARNING: publikować, nie publikować? (cz. 1)

Każda spółka notowana na giełdzie prędzej czy później staje przed tym dylematem: jeśli nasze wyniki finansowe są gorsze albo lepsze od spodziewanych przez jej akcjonariuszy i inwestorów, czy informować o tym z wyprzedzeniem – tj. przed publikacją raportu kwartalnego czy rocznego?

Innymi słowy: czy raport typu profit warning powinien być elementem Polityki informacyjnej spółki?

Mimo, że Rozporządzenie MAR obowiązuje już od kilku lat, ta kwestia wciąż rodzi pytania wśród przedstawIcieli spółek, w tym członków zarządów.

Tym cenniejsza jest najnowsza publikacja ESMA, czyli unijnego urzędu nadzorującego europejskie rynki kapitałowe.

W najnowszym wątku w sekcji Q&A opublikowano pytanie, czy prognozowane przez spółkę wewnętrznie wyniki za dany okres mogą stanowić „informację poufną” w rozumieniu MAR.

Na skróty: „informacja poufna” to: informacja PRECYZYJNA, jeszcze NIEUJAWNIONA (tj. niefunkcjonująca w przestrzeni publicznej), która prawdopodobnie po ujawnieniu będzie miała ZNACZĄCY WPŁYW NA CENĘ akcji danej spółki – i zarazem taka, którą RACJONALNY INWESTOR PRAWDOPODOBNIE WYKORZYSTAŁBY przy podejmowaniu decyzji o dezinwestycji albo inwestycji w dane akcje.

ESMA została zapytana, czy prognozowane wewnętrznie przez spółkę wyniki za dany okres mogą stanowić „informację poufną” wg MAR – zwłaszcza że spółka i tak opublikuje ją w swoim raporcie okresowym. Wskazano także, że nie ma prawnego obowiązku dzielenia się takimi przewidywaniami z rynkiem z wyprzedzeniem.

W odpowiedzi ESMA podkreśliła, że jak najbardziej – taka informacja może zostać zidentyfikowana jako poufna, np. podczas przygotowań projektu raportu okresowego. Wówczas niezależnie od zbliżającej się publikacji raportu informacja poufna wymaga NIEZWŁOCZNEJ publikacji.

Wyjątkiem pozostaje rzadko stosowana na polskim rynku możliwość opóźniania publikacji informacji poufnej (art. 17 ust. 4 MAR). Dotyczy ono sytuacji, w której opóźnienie prawdopodobnie nie wprowadzi rynku w błąd, a niezwłoczne ujawnienie informacji z dużym prawdopodobieństwem naruszy interesy samego emitenta. Dodatkowo opóźniając publikację takiej informacji, spółka ma obowiązek zapewnić jej poufność.

❗️Już niebawem część 2. naszego wpisu – czy przy ocenie, czy posiadane już przez spółkę wyniki są informacją poufną należy uwzględniać tzw. Konsensus.

Autor:

NOBILI PARTNERS

Autorami wpisów i artykułów są konsultanci NOBILI PARTNERS, którzy na co dzień wspierają spółki i menedżerów, wykorzystując swoje kompetencje i doświadczenie z obszarów finansów, prawa i komunikacji.

Obserwuj nas na: