Dzielimy się wiedzą

Popularne
kategorie:

MSSF i GRI łączą siły dla raportowania zrównoważonego rozwoju

Ważna informacja dla prezesów, dyrektorów finansowych oraz ekspertów działów finansowych, księgowości i sprawozdawczości: z najnowszych doniesień wynika, że rozpoczyna się uzgadnianie planu prac i wspólnych działań Fundacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Global Reporting Initiative (GRI, wytyczne dot. raportowania przez spółki zrównoważonego rozwoju). Do tej pory obie instytucje (odpowiadające za kształt najpopularniejszych na świecie standardów sprawozdawczości w swoich kategoriach) nie koordynowały swoich działań.

Czy może to zaowocować całkowitym odejściem od koncepcji podziału raportów firm na „finansowe” i niefinansowe”? Rozwiązania, które jest coraz częściej krytykowane jako wykreowane zza urzędniczych biurek a nie w związku z realnymi potrzebami odbiorców raportów – akcjonariuszy, obligatariuszy, inwestorów, analityków, dziennikarzy, pracowników czy partnerów biznesowych raportujących spółek?

Nie jest to pewne.

Póki co obie organizacje chcą zadbać o kompatybilność standardów które tworzą, uzgodnić stosowaną terminologię i ramowe wytyczne (ang. guidance). Dzięki temu spółkom ma być łatwiej raportować dane i informacje niefinansowe niezależnie od wybranego standardu (albo stosować oba jednocześnie), zaś ich interesariuszom – porównywać dane.

Inicjatyw tego typu jest sporo, a przygotowania do zmian standardów sprawozdawczości postępują w szybkim tempie. W listopadzie ub.r. pisaliśmy o powołaniu Rady ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ang. International Sustainability Standards Board, ISSB) przy Fundacji MSSF. Fundacja informowała wówczas również o połączeniu sił z Climate Disclosure Standards Board (Radą ds. Standardów Ujawniania Informacji Dotyczących Klimatu) i Value Reporting Foundation (Fundacją ds. Raportowania Wartości), która odpowiada za popularne zwłaszcza na rynku amerykańskim standardy SASB). Fuzja ma się zakończyć za ok. trzy miesiące, zaś w międzyczasie Fundacja MSSF pracuje nad jednolitym standardem, które mają zastąpić standard SASB.

Tymczasem [13 kwietnia 2022 r.] nasz zespół powoli kończy „sezon” przygotowań i publikacji raportów rocznych dla stałych klientów, w tym także wdrożeń dla spółek, które wykorzystują te prace do rozpoczęcia tworzenia swoich pierwszych strategii zrównoważonego rozwoju / ESG.
Czas bardzo intensywny, ale twórczy. Bardzo dziękujemy klientom i partnerom – stay tuned! 😀👍

Autor:

NOBILI PARTNERS

Autorami wpisów i artykułów są konsultanci NOBILI PARTNERS, którzy na co dzień wspierają spółki i menedżerów, wykorzystując swoje kompetencje i doświadczenie z obszarów finansów, prawa i komunikacji.

Obserwuj nas na: