Dzielimy się wiedzą

Popularne
kategorie:

SFDR w natarciu. Czas na przegląd obszaru ESG w spółkach!

Wiele największych funduszy inwestycyjnych w całej Europie w ostatnich miesiącach zaprzestało używania zwrotu „zgodne z ESG” w dokumentach dotyczących zarządzanych przez siebie produktów inwestycyjnych.

Według raportu Global Sustainable Investment Alliance europejscy zarządzający w 2020 r. (w stosunku do 2018 r.) wycofali etykietę „sustainable” z aktywów o łącznej wartości aż 2 bln USD (-13%). Co ciekawe, w tym samym okresie wartość zrównoważonych inwestycji wzrosła we wszystkich innych regionach: np. w Kanadzie (+48%), USA (+42%) i Japonii (+34%).

Co wywołało to „trzęsienie ziemi” w Europie, która w poprzednich latach dominowała na rynku tzw. funduszy zrównoważonego rozwoju / ESG? To Rozporządzenie SFDR, które weszło w życie w marcu br.

SFDR jest częścią działań anty-greenwashing Parlamentu Europejskiego mających uporządkować rynek i zwalczać produkty wprowadzające inwestorów w błąd w zakresie ich rzekomej zgodności z założeniami zrównoważonego rozwoju. Rozporządzenie zobowiązało podmioty zarządzające aktywami do uwzględniania w swoich strategiach ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem – zarówno na poziomie samych instytucji, jak i na poziomie zarządzanych przez nie produktów.

Jakie znaczenie SFDR ma dla spółek, w tym notowanych na GPW albo planujących IPO?
Bezpośrednio – jeszcze niewielkie. Pośrednio – spore. I, co najważniejsze: wpływ tego nowego prawa na polskie przedsiębiorstwa będzie szybko rósł. Firmy inwestycyjne działające w Polsce są bowiem zobowiązane do informowania na swoich stronach, czy uwzględniają ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoich strategiach, a zatem – w procesie podejmowania decyzji. I choć identyfikacja ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nie wyklucza możliwości dokonania przez instytucje finansową danej inwestycji, to z naszego bieżącego doświadczania pracy przy transakcjach wyraźnie widać, że ocena obszarów ESG”(czynniki środowiskowe, zarządcze oraz społeczne i pracownicze) powoli zaczyna dominować w świadomości naszych zarządzających.

Skoro instytucje finansowe zwracają już teraz w tak istotnym stopniu uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju, to jest to najlepszy moment, aby spółki zamierzające w przyszłości pozyskać kapitał, np. w drodze IPO przyjrzały się swoim modelom biznesowym.

Czy spółki uzyskają odpowiednią ocenę? Czy ze względu na negatywny wpływ społeczny albo wysokoemisyjność dla środowiska nie otrzymają ratingu / nie przejdą scoringu? Czy w kolejnych latach ich łańcuch dostawców wciąż będą akceptowalny np. dla inwestorów instytucjonalnych, oraz banków?

To najlepszy czas na przegląd obszaru ESG w każdej firmie mającej silną pozycję rynkową lub aspirującej do niej. W pierwszym kroku warto rozważyć audyt organizacji pod kątem spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju, choćby szybko wdrażanego pakietu przepisów unijnych. W wariancie optymalnym – po prostu opracować strategię lub co najmniej plan kompleksowych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Autor:

NOBILI PARTNERS

Autorami wpisów i artykułów są konsultanci NOBILI PARTNERS, którzy na co dzień wspierają spółki i menedżerów, wykorzystując swoje kompetencje i doświadczenie z obszarów finansów, prawa i komunikacji.

Obserwuj nas na: