Dzielimy się wiedzą

Popularne
kategorie:

Fundusze private equity i emerytalne łączą siły w celu uporządkowania obszaru ESG

Czy inwestorzy finansowi faktycznie biorą pod uwagę działania spółek na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ich strategie i działania w obszarach ESG❓

Odpowiedź daje oddolna inicjatywa, zapoczątkowana niedawno w USA. Grupa znaczących dla rynku kapitałowego firm private equity i funduszy emerytalnych połączyła siły, aby opracować wspólny system raportowania przez spółki portfelowe, ułatwiający zrównoważone inwestowanie. Obejmie on tak ważne dla zarządzających porównywanie spółek w obszarach ESG, czyli środowiskowym (E), społecznym i pracowniczym (S) oraz zarządczym (G).

Za inicjatywą stoi potężny kapitał, zarządzających aktywami o łącznej wartości 4 bilionów dolarów. Co ciekawe, w grupie założycielskiej znalazły się również fundusze aktywne w ostatnich latach w Polsce, takie jak CVC (w portfelu PKP Energetyka czy Żabka), APG (Światłowód Orange), czy Brigdepoint (Smyk).

Czemu służy inicjatywa? Według autorów głównym celem ma być ujednolicenie wskaźników tak, aby zapewnić możliwość porównywania wyników spółek z portfeli. Według pomysłodawców brak bazy porównawczej wpływa negatywnie na tempo poprawy wyników w obrębie wskaźników zrównoważonego rozwoju.

A to ma się przyczynić się do osiągania lepszych wyników przez spółki. Jako pierwsze ma zostać ujednolicane raportowanie 6 wskaźników, w tym używania energii odnawialnej oraz tzw. scope’ów 1 i 2, czyli emisji bezpośredniej i pośredniej.

Warto przypomnieć, że UE jest o krok dalej. Jedną z inspiracji dla inicjatywy było Rozporządzenie SFDR, o którym pisaliśmy w jednym z poprzednich wpisów (zobowiązuje zarządzających aktywami do uwzględniania w strategiach ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem).
A to tylko początek zmian w europejskich regulacjach. Np. w kwietniu Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy CSRD, która ma uporządkować raportowanie zrównoważonego rozwoju na terenie Unii. Zgodnie z tym projektem już od 2023 r. obowiązek informowania o wskaźnikach zrównoważonego rozwoju obejmie większe spółki zatrudniające ponad 250 pracowników (obecnie obowiązek dotyczy zatrudniających 500 osób). A w 2026 r. obowiązki te obejmą także średnie i małe firmy. Uwaga: obowiązki będą dotyczyły zarówno spółek giełdowych, jak i prywatnych!

Już teraz na co dzień obserwujemy w NOBILI, jak nasi klienci mierzą się z bardzo szybko rosnącą falą pytań od swoich interesariuszy dot. ESG. Ostatnio szczególnie szybko rośnie liczba pytań zwłaszcza od partnerów biznesowych – o działania spółek na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale także o strategie, i raporty z konkretnymi wskaźnikami dla obszarów ESG.

Oczekiwania partnerów B2B, pytania od inwestorów i analityków oraz kierunek, w jakim zmierzają regulacje UE, to odpowiedź, dlaczego w tak wielu rodzimych spółkach (nie tylko giełdowych) trwa analiza modeli biznesowych pod kątem kryteriów ESG, prace nad strategiami zrównoważonego rozwoju, etc. A także przygotowania do wdrożeń w tym obszarze.

Autor:

NOBILI PARTNERS

Autorami wpisów i artykułów są konsultanci NOBILI PARTNERS, którzy na co dzień wspierają spółki i menedżerów, wykorzystując swoje kompetencje i doświadczenie z obszarów finansów, prawa i komunikacji.

Obserwuj nas na: